Search
Close this search box.

Vacht- en kleurpatronen

Inhoudsopgave

Weet u waar het over gaat als u termen hoort als: tortieshell en tabbypoint? Hier vind U omschrijvingen en voorbeelden van alle voorkomende vacht-, tabby- en kleurpatronen. Om een beetje wegwijs te worden in de wereld van vlekken, strepen, rozetten en ticking.

terug
Vachtpatronen
non-agouti:Wanneer de haren van een kat effen gekleurd zijn wordt dat aangeduid met non-agouti. In principe zijn de haren van wortel tot punt egaal gekleurd. Is de kat helemaal egaal gekleurd dan wordt dat ook wel solid of self genoemd.
meer info >>
non-agouti
Tipped/
Tipping:
Wordt ook wel Chinchilla of Shell ge-noemd. Drie termen voor dezelfde eigenschap, waarbij het grootste deel van de kroonharen ongepigmenteerd is. De kleur beperkt zich tot de uiterste top.
meer info >>
tipped
 Het voorbeeld hier laat de vacht zien van een tipped Brits Korthaar.chinchilla
Shaded:Deze term wordt gebruikt voor een tip-pingvariant waarbij de kroonharen voor ongeveer éénderde zijn gekleurd. de ondervacht is zilverwit.
meer info >>
shaded
 Hiernaast ziet U een voorbeeld van de vacht van een zilver shaded Perzisch langhaarshaded  zilver
Smoke/
Zilver:
De laatste en donkerste tippingvariant. Bij katten die dit vachttype hebben en dan vooral bij kortharen valt in eerste instantie niets op. Pas als de kat gaat bewegen zie je de zilverwitte ondervacht.
meer info >> Als de kat behalve de smoke-tipping ook nog een tabbypatroon vertoont wordt het zilver genoemd.
smoke
zilver
Glitter:Een eigenschap die alleen bij sommige rassen voorkomt, o.a bij de Bengaal.
Bij afzonderlijke haren ontbreekt het pigment aan de buitenkant en soms alleen aan de top; onder de microscoop gezien lijken het net luchtbelletjes die het licht weerkaatsen waardoor het lijkt alsof de kat met goudglitter is bestrooid. Het glittergen is terug te leiden naar één enkele kat: Millwood Tory of Delhi
glitter
glitter
tabbypatronen
Agouti/
Ticking:
Bij een agouti vacht hebben de afzonder-lijke haren een aantal donkere banden. Dit wordt ticking genoemd en is de basis van alle tabby patronen. Wanneer sommige haren in de vacht egaal zijn gekleurd word er een tekening zichtbaar.
meer info >> Hier rechts de vacht van een Abessijn, bij dit ras is de ticking over de gehele vacht verspreid.
agouti
ticking
Klassiek tabby:(blotched) Marmer patroon met vlekken
/ strepen variërend in vorm en grootte, donkere banen over de lengte van de rug en een donkere kring (bull’s eye)op de zij. meer info >>
klassiek  tabby
Gestreept:Wordt ook wel mackerel genoemd. De vacht vertoont op de flanken donkere, ononderbroken strepen. Een paar stippellijnen over de rug en banden om de hals, poten en staart.
meer info >>
gestreept
 Een karakteristiek kenmerk van ge-streepte en andere tabby katten is, hoewel niet altijd even duidelijk, de ‘M’ op het voorhoofd.M
Gevlekt:De vertikale strepen zijn onderbroken en er zijn ronde of langgerekte, niet altijd even duidelijke, vlekjes op het lichaam zichtbaar. De poten, staart en kop zijn gestreept. meer info >>gevlekt
Gemarmerd/ Blotched/
Marbled:
Grote in elkaar overlopende, slingerende vlekken en ‘wolken’, het typische ‘bull’s eye’ ontbreekt. Bij de Bengaal en de Marbled Mist zijn de vlekken horizontaal georiënteerd, en hebben vaak een warme kleur met een donkerder rand, zoals dat ook bij wilde katachtigen als de Ocelot het geval is.gemarmerd
marbled
Sokoke tabby:Doordat er agouti haren in de achter-grondkleur zitten wordt de marmer tekening wat vertroebeld.
Dit verschijnsel komt van nature alleen voor bij de Sokoke, een ras uit Kenya.
sokoke  tabby
King spangled:Dit vlekkenpatroon schijnt voor te komen bij de California Spangled en moet lijken op de vlekken van een konings cheetah waavan de vlekken hiernaast zijn afgebeeld.king spangled
Leopard spotted:Bengaal versie van de gevlekte tabby. Grote ronde of driehoekige vlekken, soms met ‘schaduw’, gekleurd tot aan de haarwortel. Bij voorkeur willekeurig geplaatst of horizontaal gerangschikt.leopard  spotted
Rosetted:Een rozet is een groepje vlekken met in het midden daarvan een warmere tint dan de achtergrondkleur. Dit patroon komt, behalve bij wilde katachtigen, alleen bij de Bengaal voor. De eerste afbeelding is de vacht van een Jaguar, zoals fokkers dat graag bij de Bengaal zien.
De tweede afbeelding is de vacht van een (zeer mooie) Bengaal.
rosetted  (jaguar)
rosetted  (bengaal)
Spotted:Ronde vlekjes; willekeurig verdeeld over het lichaam. Dit patroon komt bij veel rassen voor maar met name bij rassen als Ocicat, Egyptische Mau, Australian Mist en Bengaal.spotted
Tortietabby:(Schildpad/gestreept,gevlekt of gemarmerd). Katten met zowel een schildpad tekening als een tabby patroon worden tortie-tabby, torbie in het kort, genoemd.tortietabby
kleurpatronen
Bi-colour:Deze term word gebruikt voor non-agouti katten met wit. In het meest ideale geval is de kat voor tweederde gekleurd en is het wit zo symmetrisch mogelijk verdeeld. meer info >>bi-colour
Tabby & wit:De ideale kleurverdeling is hierbij het zelfde als bij de bi-colour katten alleen is het wit in dit geval gecombineerd met gestreept, gevlekt of gemarmerd.
meer info >>
tabby-wit
Schildpad:Een schildpad of tortie/ tortieshell heeft zwarte, rode en lichtrode, onregelmatig gevorm-de en willekeurig verdeelde vlekken op de vacht. In de verdunde vorm zijn de vlekken blauw en crème.
meer info >>
schildpad
Calico:Wanneer een kat schildpad met wit is, word dat ook wel calico genoemd.
meer info >>
calico
Harlekijn:Deze katten hebben twee gekleurde vlekken op de bovenkant van de kop (een soort van harlekijnsmuts), twee of drie vlekken op het lichaam en een gekleurde staart. meer info >>harlekijn
Van:Het Van-patroon dankt zijn naam aan de Turkse Van, bij dit patroon bevindt de kleur zich op de kop en de staart, enkele kleine vlekken op het lichaam zijn toegestaan. meer info >>van
Colourpoint:Bij colourpoint katten zijn de extremiteiten van de kat duidelijk donkerder gekleurd dan de rest van het lichaam. De meest bekende colourpoint is de Siamees. meer info >>colourpoint
Tabbypoint:Dit is in feite hetzelfde patroon als bij de colourpoint maar nu vertonen de points een tabby patroon. Bij sommige rassen word dit ook wel lynxpoint genoemd. meer info >>tabbypoint
Mitted:U kunt deze term tegenkomen bij rassen als de Raggdoll en de Snowshoe. Letterlijk vertaald: ‘met wanten’. Deze katten hebben witte sokjes aan alle vier de poten, áchter meestal tot aan de hakken, vóór meestal alleen de voetjes. meer info >>mitted
Recente verhalen

Delen: